אקו לב עובר

בבדיקת אקו לב העובר, מודגמת חלוקת הלב לארבעה מדורים. מטרת הבדיקה היא להדגים את מבנה לב העובר על כל חלקיו.אקו לב עובר

מטרת הבדיקה להדגים את מבנה לב העובר על כל חלקיו. קיימות שתי גישות עיקריות בנושא בדיקת לב העובר. גישה אחת גורסת הפניה של הריונות בסיכון מוגבר למומי לב (ראה פירוט להלן) לבדיקה אצל קרדיולוג ילדים. הגישה השניה גורסת בדיקה אצל מומחים לסקירות מערכות. עד כה לא הוכחה עדיפות לאחת הגישות.

חלק מהרופאים המומחים מבצעים בדיקה זו כחלק מסקירת מערכות בבדיקות המורחבות הפרטיות. אולם, לא כל הסוקרים נוהגים באופן זה, ואין כל חובה לבצע זאת.

בבדיקה מודגמת חלוקת הלב לארבעת המדורים, השוואת גודל חדרי הלב, גודל העליות, מבנה המחיצה הבין-חדרית, מבנה המחיצה הבין עלייתית, תפקוד מסתמי הלב, עובי וסדירות דופן שריר הלב, הדמיית כניסת ורידי הריאה לעליה שמאלית, הדמיית כניסת הורידים הנבובים לעליה ימנית, מהלך וריד הטבור, וורידי הכבד והמערכת הפורטלית, מוצא עורק הריאה, הדוקטוס ארטריוזוס, התפצלות עורקי הריאה, מוצא אבי העורקים, קשת אבי העורקים, מוצא כלי הדם לכיוון הראש וגפיים עליונות (יש שעוקבים גם אחרי מוצא כלי הדם העיקריים באבי העורקים הבטני). יש רופאים שנוטים למדוד כל רכיב, אולם, השונות הגדולה וסטיית המדידה לעיתים נמצאת בעוכרי הבודק ולא מסייעת.

קבוצת הסיכון למומי לב כוללת:
מקרים בהם נתגלה חשד למום בלב העובר, במקרים של חוסר סדירות בקצב פעימות לב העובר, קיום מום לב בקרב המשפחה (ילוד, אבא, אם), אם הנוטלת תרופות העלולות לפגום בהתפתחות לב העובר, אישה חולת סוכרת לפני או בתחילת הריון, אישה שחלתה באדמת במהלך ההריון, גילוי פגם כרומוזומלי במהלך ההריון, מחלות זיהומיות בהריון.

מועד ביצוע הבדיקה לקבוצת הסיכון למום לב שנויה במחלוקת. יש הגורסים לבצע את הבדיקה סביב שבוע 22 ויש הנוטים לדחות את הבדיקה לשבוע 28.