בדיקות האולטרסאונד המבוצעות במהלך ההריון

מועדי ביצוע בדיקת אולטרסאונד בהריון ותכיפותן תלויים במהלך הקליני. בהריון שיגרתי ללא סיבוכים מוצעת הגישה כדלקמן:בדיקות האולטרסאונד המבוצעות במהלך ההריון