היעדרות לצרכי בדיקות או בשל מצב רפואי הקשור להריון

עובדת זכאית להיעדר מן העבודה לצורך בדיקות רפואיות עד 40 שעות במשך כל תקופת ההריון ללא פגיעה בשכר עבודתה.


היעדרות לצרכי בדיקות או בשל מצב רפואי הקשור להריון

באדיבות ויצו

  
העדרות לצורך בדיקות רפואיות ופיקוח רפואי שגרתי בתחנה לבריאות האם והילד וביקורים אצל הגניקולוג ,מאפשרים לעובדת העובדת שבוע עבודה מלא ויותר מארבע שעות ביום ,כנהוג במקום עבודתה,להיעדר מן העבודה עד 40 שעות במשך כל תקופת ההריון ללא פגיעה בשכר עבודתה.

אשה העובדת פחות מ-4 שעות ביום עבודה ,בשבוע עבודה מלא, זכות להיעדר 20 שעות במשך כל תקופת ההריון.
מדובר בד"כ בהיעדרויות לשעות בודדות,שאינן מצטרפות לימים שלמים, חוץ מיומיים רצופים שניתן להיעדר בעקבות בדיקת מי שפיר ומגובות באישורים רפואיים .

עובדת רשאית להעדר מעבודתה בחודשי ההריון ,אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההריון מחייב זאת ובמידה ואישר תהיה העובדת זכאית לגמלא לשמירת הריון מביטוח לאומי , בתנאים המנויים בסעיף הבא,כל עוד אין הסדר או הסכם אחר.

יש לזכור:  הריון אינו מהווה מחלה!