פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון

על פי חוק, חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף משרה של עובדת בהריון, באופן שעלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר ממשרד העבודה והרווחה.

פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון

באדיבות ויצו

 

·      על פי חוק, חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף משרה של עובדת בהריון, באופן שעלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר ממשרד העבודה והרווחה.

·     הדין חל על עובדת קבועה, ארעית וזמנית כאחד, ובלבד שעבדה אצל אותו   מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.