מעשנים מבטן ומלידה

הסטטיסטיקה לא משקרת: נשים מעשנות חשופות כמעט כפלייםלהפלות, תמותת  העוברים שלהן גבוהה באופן משמעותי מהממוצע וגם לאחר הלידה - שיעור התמותה של תינוקות לאמהות מעשנות גבוה יותר.מעשנים מבטן ומלידה

מאת: ד"ר יעל ברקן, מנהלת מרכז בריאותהאישה בנתניהבאדיבות אתר האינטרנט של "שירותי בריאות כללית"

הסטטיסטיקה לא משקרת: נשים מעשנות חשופות כמעט כפלייםלהפלות, תמותת  העוברים שלהן גבוהה באופן משמעותי מהממוצע וגם לאחר הלידה - שיעור התמותה של תינוקות לאמהות מעשנות גבוה יותר.

 

המעשנים חשופים למחלות ריאה כרוניות, לגידולים ממאירים בריאות ובדרכי  הנשימהוכמובן, הם בסיכון גבוה יותר למחלות לב וכלי דם. המעשנים נוטים לפתח צמיגיות יתר שלהדם,  עקב יצור מוגבר של כדוריות אדומות והם עלולים לסבול מקרישי דם ותסחיפים.

 

אני מודעת לנזק שאני גורמת לעצמי. האם אני גם מסכנת את בריאותו שלהעובר?
אישה בהריון מעשנת, מסכנת גם את בריאותו וחייו של העובר. עבודותמחקר רבות שנערכו ברחבי העולם, מוכיחות שהאם המעשנת אכן מסכנת את  עוברה. הוכחשאמהות מעשנות יולדות תינוקות קטנים בממוצע מאלו של אמהות לא מעשנות,  והן גם נוטותללדת מוקדם יותר. 

העישון מסכן את חייו של העובר?
בהחלטכן. תמותת העוברים של הנשים המעשנות, גבוהה באופן משמעותי מהממוצע, הן בתוך הרחםוהן בחודש הראשון לאחר הלידה. שיעורי התמותה העוברית הגבוהים  מוסברים, לפחותבחלקם, על ידי שיעורי הפגות והפיגור בגדילה תוך רחמית  הגבוהים יחסית בנשיםאלו.

מה ההסבר לכך?
העישון גורם ליצור מוגבר של חדתחמוצת הפחמן (co). מדובר בגז שנקשר להמוגלובין שהוא חלבון המצוי בכדוריות הדםהאדומות ואליו נקשר החמצן,  בדרכו לאברים בגוף. מצב זה מונע קישור החמצןלהמוגלובין, ובעקבותיו נגרמת  הפרעה באספקת חמצן לאברים השונים גם באם וגם בעובר.

הניקוטין שבטבק, נספג אף הוא למחזור הדם, וגורם לכיווץ כלי דם, כוללעורקים  שמספקים דם אימהי לשליה. כתוצאה מכך העובר מקבל מהאם פחות חמצן וחומרים אחרים הדרושים להתפתחותו התקינה. לנשים מעשנות יש ירידה יחסית בנפח הדם, דבר המקטיןאת אספקת הדם  המחומצן לשליה, וכתוצאה מכך גם את אספקת החמצן לעובר. 

אבל אם אני אעשן, אני לא אשמין.
העישון גורם לירידהבתאבון, ובנשים מסוימות מביא לצריכה בלתי מספקת  של מזון, החיוני לצרכי העובר. אצלנשים מעשנות מוצאים יותר מקרים של היפרדות מוקדמת של השליה מדופן הרחם.  מדוברבאירוע מסוכן, שכרוך בפגיעה, לעתים קשה, באספקת החמצן לעובר. במצב  זה יש לרוב צורךביילוד מיידי של העובר, אפילו אם הוא פג, במטרה להציל את  חייו.

האם מוות בעריסה נפוץ יותר בתינוקות של אמהות מעשנות?
מוותבעריסה נפוץ יותר אצל אימהות שעישנו בהריון וכשהורים מעשנים  בסביבת תינוקם. כתוצאהמהעישון, העובר מקבל מאמו פחות חמצן ופחות חומרי מזון, הדרושים  להתפתחותו התקינה.במצב זה תיתכן הפרעה בגדילה של העובר ברחם, לידה מוקדמת  ובמצבים קשים תיתכן אףסכנה לחייו. בנוסף לכל הסכנות הבריאותיות לאם ולעובר, העישון פוגע בפוריות  האישהוהגבר. בנשים מעשנות הסיכון להפלה מוקדמת, מוגבר ואף מוכפל, והסיכון  להריון מחוץלרחם מוגבר אף הוא. לאור ממצאים אלו, כל אישה מעשנת חייבת לחדול לחלוטין מעישון כברבשלב בו  היא מתכננת להרות, או אם הרתה כבר - לחדול לעשן מוקדם ככל האפשר. הפסקת העישון עשויה למנוע את הסיבוכים השונים שנגרמים עקב העישון.