מהי רשלנות רפואית?

חשוב להבין כי רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל תחומי הרפואה, בכל המצבים שבהם ניתן טיפול רפואי ולצערנו גם על ידי כל איש מקצוע בתחום הרפואה. התחומים שבהם מתרחשים מירב המקרים של רשלנות רפואית הם בלידה ובניתוח, כאשר אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שמדובר בהליכים רפואיים מורכבים ונפוצים מאד.

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא נישה בתחום דיני הנזיקין, תחום השייך למשפט האזרחי. על מנת להוכיח שהתקיימה רשלנות רפואית יש למעשה להוכיח שהתקיימו היסודות הנדרשים של סעיף 35 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח-1968 (להלן:הפקודה), משמע: הוכחת רשלנות, הוכחת נזק והוכחה לקיום של קשר סיבתי בין המחדל והנזק שאירע. יסודות אלו רלבנטיים לכל תביעות הרשלנות ובכללם כך גם לתביעות רשלנות רפואית.

חשוב להבין כי רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל תחומי הרפואה, בכל המצבים שבהם ניתן טיפול רפואי ולצערנו גם על ידי כל איש מקצוע בתחום הרפואה. התחומים שבהם מתרחשים מירב המקרים של רשלנות רפואית הם בלידה ובניתוח, כאשר אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שמדובר בהליכים רפואיים מורכבים ונפוצים מאד.

איך להבחין בין טיפול כושל לרשלנות רפואית?

לצערנו הרב, על אף ההתקדמות האדירה שנעשתה בשנים האחרונות בתחום הרפואה, עדיין אנו עדים למצבים בהם הטיפול הרפואי נכשל. כאן המקום לציין שלא בכל מקום שהטיפול שניתן נכשל הייתה בהכרח רשלנות רפואית ולא כל טעות בטיפול שניתן משמעה בהכרח רשלנות רפואית.

אחד המבחנים בהם משתמשת מערכת המשפט על מנת לקבוע האם התרחשה רשלנות בטיפול הוא מבחן הרופא הסביר, מבחן זה בא לבדוק האם במהלך הטיפול רפואי שניתן הייתה סטייה מרמת הזהירות הנדרשת ושבעטייה של סטייה זו נגרם הנזק למטופל? באופן עקרוני על מנת שהתנהגות הרופא תיחשב להתנהגות סבירה בנסיבות העניין, הטיפול שניתן צריך להיות מבוסס על מספר עקרונות:

סוגיית  הסבירות נבחנת בבית המשפט באמצעים שונים המשתנים בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה. הכרעתו של בית המשפט בעניין זה מתבססת לא מעט פעמיים על חוות הדעת המוגשות על ידי הצדדים המתדיינים. חוות הדעת משמשות את בית המשפט על מנת להכריע בסוגית הטיפול הנדרש והאם הטיפול הנדרש ניתן במקרה ספציפי זה.

לצערנו רבים המקרים בהם הטיפול שניתן עדיין עומד בנורמות ההתנהגות המצופות מרופאים סבירים ויחד עם זאת הטיפול נכשל. בעניין זה חשוב לזכור שבכדי  שהתובע יהיה זכאי לקבלת פיצויים עקב המעשה הרשלני לא די להוכיח שהרופא הרלבנטי לא עמד במבחן הרופא הסביר אלא גם להוכיח שנגרם למטופל נזק כתוצאה מהתנהגות זו.

מה לעשות כאשר יש חשש לרשלנות רפואית?

הנזק שנגרם כתוצאה מקבלת טיפול רפואי רשלני עלול להיות משמעותי ובעל השפעה ארוכת טווח. התייחסות רשלנית למקרה בו יש חשש לרשלנות רפואית עלולה להוסיף חטא על פשע.

במקרה שישנו חשש שארעה רשלנות רפואית בטיפול שניתן, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית ולהציג בפניו את כל המסמכים הקשורים לאותו אירוע. עורך הדין ידאג להתייעץ עם מומחה בתחום הרפואה הרלבנטי על מנת שהלה יעריך האם מדובר במקרה של רשלנות רפואית והאם מתקיים הקשר הסיבתי הנדרש בין ההתרשלות והנזק.