במקרה של אזעקת אמת... דם טבורי

בשנים האחרונות נמצא גרף ההשתלות המוצלחות במגמת עליה המראה יותר מ- 30,000 השתלות בהן נעשה שימוש בדם טבורי .לקבלת פרטים לגבי שימור דם טבורי לחצו כאן

מאת: טל כתרן, יו"ר חבר הנאמנים של בנק הדם הטבורי הציבורי 'בדמייך חיי' ומנכ"ל קבוצת אופטימום

 


במקרה של אזעקת אמת... דם טבורי

במהלך השנה האחרונה, עם אישור חוק הדם הטבורי והשלמת אישור הנהלים והתקנות ע"י ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, הולך וגובר העניין והשיח הציבורי בישראל סביב ההכרה ב'דם הטבורי הציבורי' כמציל חיים וכיעד לאומי מועדף.

בחמש השנים האחרונות, נמצא גרף ההשתלות המוצלחות במרכזים רפואיים מובילים בעולם, במגמת עליה מתמדת המראה על יותר מ- 30,000 השתלות בהן נעשה שימוש בדם טבורי ציבורי (מתוכן 85% עבור חולי לוקמיה ויתרתן עבור חולים במחלות גנטיות אקוטיות).

ההשתלה המוצלחת הראשונה מ'דם טבורי' בוצעה בפריז בשנת 1988 ומשם ככל שגדלה כמות ההשתלות 'מצילות החיים', שנעשו עבור תחומי רפואה ממוקדים, התפתח במקביל 'ענף רפואה' חדש בדמות 'בנקים פרטיים לדם טבורי'.

המחקרים בתחום תאי גזע ממקורות שונים, עובריים, שיליות ורקמות, נערכים זה שנים רבות וכך גם המחלוקות סביב ערכה וטיבה של השתלה, מסוג זה או אחר, במגוון נרחב של מחלות סופניות. 
 

בבנק הציבורי לדם טבורי- 'בדמייך חיי' שמורים בהקפאה כ- 3,000 מנות חיים - מנות דם טבורי זמינות להשתלה מתוך ה- 10,000 שנאספו ע"י הבנק עד היום. הבנק קיבל עד כה כ- 200 דרישות להתאמה מעשרות מדינות ברחבי העולם שמשמעותן הימצאותן של מנות בעלות התאמה ראשונית, 'בדמייך חיי' העביר בפועל עד היום 8 מנות להשתלה 4 בישראל ו-4 בחו"ל. בנוסף, מאחסן הבנק כ- 50 מנות יעודיות, שאינן רשומות במאגר הבינלאומי ותועברנה למרכז ההשתלות, ללא תמורה ממשפחת החולה, בתיזמון המתאים לחולה.

הבנקים הציבוריים בישראל, מד"א ו'בדמייך חיי', קיימו במהלך 2010 מבצע ארצי לאיתור יולדות עבור חולת לוקמיה אקוטית, במהלכו נרתמו 16 מרכזים רפואיים ברחבי הארץ לקליטת יולדות בהערכות מיוחדת לאיסוף מקצועי של מנות דם טבורי. מבצע זה הוכתר בהצלחה עם איתור ואיסוף שתי מנות דם טבורי שתאמו לחולה.

במהלך האסון בפוקושימה יפן קיבלו מרכזי ההשתלות בישראל עשרות פניות מגורמים בריאותיים שונים ביפן בבקשה להעזר במנות הדם השמורות בבנקים הציבוריים.

עלות הפקת מנת דם טבורי אחת כ- 5,000 ש"ח. מנה זו נשמרת בהקפאה לעשרות שנים. 10,000 מנות מהוות מינימום לבנק דם טבורי יעיל ובאפשרותן להציל לפחות 100 אנשים בכל שנה. הסכום הנדרש ליצירת מאגר זה נאמד בכ- 50 מיליון ש"ח, חוק בנק הדם הטבורי הציבורי מקצה בשנה 5 מיליון ש"ח ממנו צפוי לזכות ב'דמייך חיי' לכשליש ומכאן שבעוד כיובל יגיע בנק הדם הטבורי הציבורי לכמות המינימום.

איסוף והפקת מנת דם טבורי נעשית ללא עלות כלשהי לתורמות, נוכח תקציבו הזעום של הבנק נאספות תרומות דם טבורי רק משני בתי חולים בישראל. בנק הדם הציבורי 'בדמיך חיי' מתנהל מיום הקמתו בשנת 2006 מכספי תרומות בלבד. החל משנת 2010 מקבל הבנק כספי מדינה מתוקף חוק הדם הטבורי. עד כה קיבל הבנק מתוקף החוק 498,000 ש"ח (שווה ערך לשימורן של כ- 100 מנות בלבד). כספי התרומות שנאספו והושקעו עד היום בבנק הדם הטבורי נאמדות בכ- 15 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים לחצו: שימור דם טבורי