אושר בטרומית: בתהליך אימוץ של ילד, יתנו גורמי הרווחה עדיפות לאימוץ על ידי קרוב משפחה של הילד

אושר בטרומית: בתהליך אימוץ של ילד, יתנו גורמי הרווחה עדיפות לאימוץ על ידי קרוב משפחה של הילד
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - מיצוי אפשרויות האימוץ אצל קרוב משפחה), התשע"ח-2018 של חברת הכנסת פנינה תמנו וקבוצת חברי כנסת. להצעה זו הוצמדה הצעה דומה של ח"כ יואל חסון.
 
מוצע לקבוע כי בתהליך אימוץ של ילד, יתנו גורמי הרווחה עדיפות לאימוץ על-ידי קרוב משפחה של הילד.
בדברי ההסבר נכתב: "הצעת חוק זו נועדה לקבוע כי במסגרת תהליך האימוץ, בעת בחינת זהות המאמץ גורמי הרווחה יחויבו לתת עדיפות לאימוץ בסביבת משפחתו הביולוגית של הילד המאומץ. 
 
במרבית המקרים, ילד המובא לאימוץ מנותק בצורה מוחלטת מסביבתו הטבעית ומכל המוכר לו, מבחינה חברתית, משפחתית, תרבותית ומסורתית. הצעת חוק זו נועדה לצמצם ניתוק זה, ולהעניק לילד את האפשרות להמשיך ולגדול בסביבה מוכרת עד כמה שניתן. על מערכת הרווחה לעשות כל שביכולתה על מנת לוודא כי במקרה של הכרזה על ילד כבר אימוץ, יישאר הילד תחת חסותו של קרוב משפחה, ככל שהנסיבות מאפשרות. תרחיש שכזה עדיף עשרות מונים על אימוץ על ידי זרים גמורים עבור הילד אשר מטבע הדברים נמצא במצב אישי מורכב ממילא. העדפת אימוץ אצל קרוב משפחה תתרום להצלחת האימוץ, להשתלבות מיטבית של הילד בקרב משפחתו המאמצת ולחזרתו לחיי שיגרה תקינים."
 
ח"כ פנינה תמנו: "300 ילדים מוצאים מביתם מידי שנה לצורך אימוץ, אבל מתוך 300 הילדים האלה שמופנים יש ילדים שיש להם משפחה. משפחה זה לא רק אבא ואימא. משפחה זה לא רק הורים. הערך של משפחה, שהוא עוד משחר הימים, הוא לדעת שאהבת סבא וסבתא לנכד היא לא דבר של מה בכך, שאהבת אחיין זה לא דבר של מה בכך. לצערי, דווקא ככול שהתקדמנו בזמנים המודרניים, כשמעמד הילד יחסית מתקדם, נדמה ששכחנו, בסבך הביורוקרטיה ובסבך החוקים הרבים, שצריך לשמוע את משפחתו של הילד, שצריך למצות כל אפשרות לתת למי מקרוביו לגדל אותו בסביבתו הטבעית, במורשתו ובתרבותו ולהעניק לו את הקול שהוא לא יכול להשמיע."
 
41 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת חוקה.