אמא, כל מה שרצית לדעת על הוראה מתקנת

הנחת היסוד במערכת החינוך בישראל קובעת כי כל תלמיד זכאי לשוויון הזדמנויות מלא בכל הנוגע למימוש הפוטנציאל הלימודי הטמון בו. בהתאם להנחת יסוד זו, נקבעו מספר הוראות מיוחדות המאפשרות גם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לממש את הפוטנציאל הלימודי הטמון בהםאמא, כל מה שרצית לדעת על הוראה מתקנת
 ברשימת התלמידים בעלי צרכים מיוחדים על פי הגדרות מערכת החינוך בישראל נכללים תלמידים בעלי לקויות למידה כאלו ואחרות, תלמידים בעלי לקויות שפה או הבעה, תלמידים הסובלים מהפרעות קשב והפרעות ריכוז ועוד. 
 
התחום החינוכי העסוק בכל אותם תלמידים הסובלים מבעיות למידה מכונה הוראה מתקנת והוא מיושם בכל מסגרות הלימוד בישראל באמצעות שיטות וטכניקות הוראה שונות המותאמות לצרכי התלמיד בהתאם לרמתו השכלית, ההתנהגותית, התקשורתית והרגשית. מטרות ההוראה המתקנת המונהגת בכל מסגרות החינוך בישראל, כוללות היבטים שונים של פיתוח מיומנויות הלימוד לצד פיתוח דרכי החשיבה האישית בקרב התלמיד וחיזוק הביטחון העצמי בכל הנוגע להתמודדות התלמיד עם סביבתו. 
 

ההוראה המתקנת- כיצד היא מיושמת בפועל? 

עקרונות ההוראה המתקנת מתבססים על שיטות הוראה פרטניות המיועדות לכל תלמיד באופן אינדיווידואלי, וזאת גם במקרים בהם התלמיד היחיד מהווה פרט בתוך כיתת חינוך רגילה או בתוך כיתת חינוך המיועדת לתלמידים הסובלים מבעיות למידה כאלו ואחרות. 
 
ברמה המעשית, ההוראה המתקנת מבוססת על שלושה שלבים הנתמכים זה בזה. השלב הראשון: איסוף מידע אודות לקויות הלמידה של התלמיד באמצעות אבחונים, ראיונות אישיים והערכות חינוכיות ופסיכולוגיות המוענקות על ידי מומחים בתחום לקויות הלמידה, אנשי מקצוע בעלי תואר שני בלקויות למידה ופסיכולוגים חינוכיים. 
 
לאחר שלב איסוף המידע אודות התלמיד, נבנית עבור התלמיד תכנית עבודה פרטנית המכונה במערכת החינוך בישראל כ-תוכנית לימודית אישית. תוכנית זו הינה תכנית לימוד תקופתית, והיא כוללת מגוון רחב של תרגילי למידה לפיתוח יכולות הלמידה. לאחר בניית התכנית הלימודית האישית, מתקיים מעקב שיטתי אחר התלמיד, וזאת באמצעות מתן הערכות מקצועיות בנוגע למטלות הלימודיות השונות אותן ביצע התלמיד לאורך תקופת התכנית הלימודית האישית. 
כיום, חלק משיטות ההוראה המתקנת  מועברות באמצעות תוכנות מחשב ומשחקי מחשב אשר פותחו בהתאם לצרכים הכללים של מרבית התלמידים בעלי לקויות הלמידה.

אסטרטגיות למידה ומיומנויות למידה 

ההוראה המתקנת הינה מהווה שיטת הוראה המיועדת בראש ובראשונה לתלמידי הכיתות הנמוכות בהן עיקר הלימוד עוסקים בעיקר בקריאה, כתיבה וחשבון. לתלמידי הכיתות הגבוהות יותר ולסטודנטים הסובלים מלקויות למידה כאלו ואחרות, נעשה שימוש באסטרטגיות למידה ומיומנויות למידה.  
לסיכום, ההוראה המתקנת היא למעשה ההזדמנות השווה המוענקת לכל תלמיד ותלמיד בישראל בכל הנוגע למיצוי פוטנציאל הלמידה האישי שלו, כאשר יישום הנחיות ההוראה בגיל צעיר הינה פעולה שביכולתה להשפיע באופן משמעותי על אופן לימודיו לאורך כל 12 שנות הלימודים ואף במסגרות הלימוד האקדמאים. תלמיד המתקן את לקויות הלמידה שלו כבר בגיל צעיר יוכל לממש את פוטנציאל הלימוד הטמון בו בכל מסגרת לימוד כזו או אחרת לאורך כל חייו.