הוצאות הסעתה של יולדת

המוסד לביטוח לאומי משתתף בהוצאות הסעתה של יולדת אל בית החולים, אם המרחק מתחנת האמבולנס אל ביתה ומשם אל בית החולים עולה על 40 ק"מ.

הוצאות הסעתה של יולדת

באדיבות ויצו

 

המוסד לביטוח לאומי משתתף בהוצאות הסעתה של יולדת אל בית החולים, אם המרחק מתחנת האמבולנס אל ביתה ומשם אל בית החולים עולה על 40 ק"מ. היולדת תשא בהוצאות ההסעה למרחק 20 הק"מ הראשונים, ואת יתרת הסכום ישלם המוסד לביטוח לאומי למגן דוד אדום. הביטוח הלאומי ישתתף בהוצאות הנסיעה חזרה הביתה של אותה יולדת רק אם נזקקה לאמבולנס לפי הוראת רופא.