שעת הנקה

עובדת במשרה מלאה רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ובמשך 4 חודשים, שעה אחת ביום להנקה בלא שינוכה משכרה.עודכן: 15/5/2010
שעת הנקה

ע"פ חוק, עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ובמשך 4 חודשים מאותו היום, שעה אחת ביום להנקה בלא שינוכה משכרה, ובלבד שהיא מועסקת במשרה מלאה. יש להדגיש כי כיום אין עוד צורך בהנקה בפועל על מנת לנצל זכות זו.

 

(יש לציין כי בחלק מההסכמים הקיבוציים במשק, ניתנת לאם הזכות לקצר את יום העבודה אם היא עובדת יום עבודה מלא, עד להגעת ילדה לגיל מסויים).

 

חופשת הלידה, של עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה לפחות 12 חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה,  מונה עתה 26 שבועות, מתוכם 14שבועות בתשלום ו-12 שבועות אינם בתשלום.

עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה , ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מ-14 שבועות.

 

חופשת הלידה של עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים לפני הלידה-היתה  ונשארה 14 שבועות .

 

על פי  סעיף 7 לחוק עבודת נשים- עובדת רשאית לעבוד שעה אחת פחות ביום, ללא ניכוי משכרה, מתום חופשת הלידה ולמשך תקופה של 4 חודשים.

 

באם העובדת זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות- שעת ההנקה תחול על התקופה של 4 חודשים לאחר ה-26 שבועות.באם קיצרה העובדת את  חופשת הלידה-4 החודשים של שעת ההנקה יחלו מיום חזרתה לעבודה.

 

אם העובדת זכאית ל 14 שבועות בלבד- שעת ההנקה תחול על תקופה של 4 חודשים מתום ה-14 שבועות.

 

 

עובדת במשרה מלאה רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ובמשך 4 חודשים, שעה אחת ביום להנקה בלא שינוכה משכרה.