בשנה החולפת פחות אמהות בחרו ללדת עם אפידורל

מחקר נתוני הלידה השנתיים של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר: ירידה בשיעור הילודה של תאומים ושלישיות. 47% מהלידות בישראל בוצעו תחת אלחוש אפידורלי  - רובן בלידה הראשונה .בשנה החולפת פחות אמהות בחרו ללדת עם אפידורל
 
מחקר נתוני הלידה השנתיים של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר: ירידה בשיעור הילודה של תאומים ושלישיות. 47% מהלידות בישראל בוצעו תחת אלחוש אפידורלי  - רובן בלידה הראשונה . ירידה של 27% בשיעור הלידות המאוחרות (מעל 41 שבועות); גידול של 38% במספר הלידות המוקדמות (לפני שבוע 37) ; ניתוח קיסרי בעבר אינו מהווה הכרח בלידות חוזרות.
 
 
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נולדו בשנת 2012 בישראל 171,940 ילודים חיים, עלייה של 2.8% ביחס לשנה קודמת. החברה הישראלית לרפואת האם והעובר, הפועלת לקידום וליצירת שיתוף פעולה קליני  ומחקרי כלל ארצי בתחום בריאות האם והעובר במהלך ההיריון והלידה פרסמה בכנס השנתי שערכה את נתוני הלידות לשנת  2012 שנאספו מ-27 חדרי לידה בישראל (מתוך 32). המחקר שנערך מייצג 169,180 ילודים שנולדו ב-165,332 לידות.
 
מהתוצאות המקיפות שהוצגו בכנס ע"י פרופ' יריב יוגב, יו"ר החברה הישראלית לרפואת האם והעובר, עולים מספר נתונים מעניינים אליהם התייחס פרופ' יוגב:
 

נשים יולדות בשבועות מוקדמים יותר

נתוני חדרי הלידה מראים, כי במהלך שנת 2012 בוצע אלחוש אפידורלי בכ-47% מהלידות, ירידה של 18% ביחס לנתוני השנה הקודמת. עורכי המחקר מציינים כי מרבית האלחושים מבוצעים ביולדות אשר להן זו הלידה הראשונה. נתון בולט נוסף שעלה מן המחקר הוא שיעור הלידות המוקדמות (לפני שבוע 37) אשר עמד על 8.3% מכלל הלידות, עלייה של 38% ביחס לנתוני השנה הקודמת. העלייה נובעת הן מגידול של9% במספר הלידות הספונטניות והן מגידול בשיעור זירוזי הלידה, אשר היוו כ-18% מכלל הלידות. לדברי פרופ' יוגב, זירוזי הלידה נמצאים בשימוש כיום בצורה יותר ליברלית ואף בשבועות הריון יותר מוקדמים (34-37 להריון) זאת בעקבות מספר מחקרים, שנערכו בשנים האחרונות שהצביעו על הבטיחות היחסית לאם ולעובר. בהתאמה לעלייה בשיעור הלידות המוקדמות, ירד מספר הלידות בשבוע שמעל 41 ב-27% ובעקבות זאת שיעור הילודים במשקל של מעל 4 ק"ג ירד ב-5.4%.
 

ירידה בשיעורי הילודה של תאומים ושלישיות

שיעור הילודה של תאומים ושלישיות יורד בישראל בשנים האחרונות, נתון אשר נתמך בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זאת, במגמה הפוכה למגמה בארה"ב ובהתאמה למגמה באירופה. פרופ' יוגב מסביר, כי שיעור הילודה של תאומים ושלישיות מושפע במידה רבה מטיפולי פריון והפריות מבחנה. כיום, משטיפולים אלה התקדמו ושיעורי ההצלחה בהם עלו, מבוצעת פעמים רבות במסגרת הטיפול החזרה של ביצית מופרית אחת בלבד, למעט במקרים חריגים. בארה"ב עדיין נהוג, במקרים רבים, לבצע החזרה של שתי ביציות מופרות, בכל גיל, בעקבות היבטים ביטוחיים של עלות טיפולי הפריה.
 

התקדמות ביילוד של נשים שעברו ניתוח קיסרי בעבר

אחד מן הנתונים הבולטים, המלמד על התקדמותה של רפואת האם והעובר בישראל הינו הנתון של ניתוחים קיסריים חוזרים. שיעור הניתוחים הקיסריים עלה ב-6% ביחס לשנה קודמת וכיום 20.6% מהלידות מסתיימות בניתוח קיסרי. עם זאת, בעוד שבעבר המשמעות של לידה קיסרית הייתה, כמעט בוודאות, צורך בלידות חוזרות באמצעות ניתוח קיסרי, כיום, הרפואה בישראל מאפשרת פתרונות אחרים. בשנת 2012 57% מהנשים שעברו בעבר קיסרי והגיעו לחדר לידה ניסו ללדת בלידה רגילה (בהתאם להמלצות הצוות הרפואי), מתוכן 73% הצליחו ללדת בלידה רגילה. לשם השוואה, בארה"ב מדובר בפחות מ-10% שמנסות ללדת בלידה רגילה לאחר ניתוח קיסרי קודם. פרופ' יוגב מסביר, כי התוצאות בישראל מקורן  בבחירה יותר טובה של המקרים המאפשרים לידה רגילה ובביצוע מיומן יותר של ההליך. מתוך כלל מקרי הניתוח הקיסרי 36% בוצעו בעקבות ניתוח קודם, 16% בעקבות חשד לניטור עוברי לא תקין ו-15% בעקבות מצג פתולוגי של העובר שבעקבותיו הייתה סכנה ללידה רגילה.
 
נתון נוסף אשר עולה באופן בולט מן הנתונים הוא היכחדותן הכמעט מוחלטת של לידות המלקחיים אשר שיעורן מהלידות המכשירניות ירד ב-36%, ביחס לשנה קודמת, ול-0.17% מכלל הלידות, מגמה המתמשכת בשנים האחרונות.