מחקר עולמי על הסכנות בלידת בית

אחת ממאתיים נשים בארה"ב בוחרת ללדת את תינוקה בבית, גם בישראל נהוגה שיטת הלידה הטבעית הביתית ללא התערבות רפואית ומסתכמת במספר מאות בשנה וזאת על אף הסיכונים הנקשרים ללידה ביתית ללא פיקוח רפואי המעלה באופן משמעותי את רמת הסיכון לחייה של היולדת ולחייו של היילוד בהשוואה ללידות המתוכננות בבית החולים.מאת: דנה רותם
מחקר עולמי על הסכנות בלידת בית

אחת ממאתיים נשים בארה"ב בוחרת ללדת את תינוקה בבית, גם בישראל נהוגה שיטת הלידה הטבעית הביתית ללא התערבות רפואית ומסתכמת במספר מאות בשנה וזאת על אף הסיכונים הנקשרים ללידה ביתית ללא פיקוח רפואי המעלה באופן משמעותי את רמת הסיכון לחייה של היולדת ולחייו של היילוד בהשוואה ללידות המתוכננות בבית החולים.

זאת נמצא באופן מובהק במחקר עולמי ומקיף אשר פורסם בתחילת חודש יולי 2010 בירחון הרפואי האמריקאי למיילדות ולגניקולוגיה ajog אשר עורכו הראשי של הירחון, הרופא תומס ג'. גאריט, הדגיש מבחינתו כי המחקר אכן מעלה סוגיה חשובה ומדאיגה אודות הסיכונים המוגברים בלידה ביתית ולכן נושא זה לדעתו מחייב התייחסות יותר מעמיקה של רשויות הבריאות הציבוריות ברמה הבינלאומית.

אכן מדובר במחקר שתוצאותיו אמורות להילקח היטב בחשבון בקבלת ההחלטה לגבי אופן הלידה.

המחקר:

חוקרים מהמרכז הרפואי בעיר מיין אשר בפורטלנד אספו ועיבדו תוצאות מחקרים מרובים אשר בוצעו ברחבי העולם על כ- 350,000 לידות ביתיות מתוכננות ועל כ- 200,000 לידות שתוכננו להתבצע בבתי חולים. הממצאים מראים כי ככל שההתערבות הרפואית נמוכה יותר הלידה טומנת בחובה סיכון גבוה פי 3 לתמותת תינוקות לעומת לידה המתוכננת תחת פיקוח רפואי.

הדאגה המרכזית הנובעת מהמחקר הינה עצם העובדה שהלידה הביתית ללא פיקוח רפואי נקשרת באופן ישיר בהגדלת הסיכון פי 3 לתמותת תינוקות ללא פגמים מולדים.

לפי החוקר הראשי דוקטור ג'וסף ר. וקס, במחלקת רפואת ילודים וגניקולוגיה במרכז הרפואי של מיין, פורטלנד:  "הממצאים מעלים את שאלת הקשר בין העלייה בסיכון לתמותת ילודים בקרב לידות ביתיות והירידה בהתערבות גורם מיילד מוסמך בקבוצה זו".

לידות ביתיות הנטולות פיקוח רפואי וציוד רפואי מתאים אופיינו כלידות בעלות מספר גבוה יותר של מקרי תמותה עקב מצוקת נשימה וכישלון בנסיונות ההחייאה. (בניגוד לשיעור תמותת יילודים, החוקרים אבחנו ששיעורי תמותת עוברים במהלך הלידה ובשלבי הלידה עצמם היו זהים בקרב לידות ביתיות ולידות בבתי חולים).

ממצאים מדאיגים אלו הועלו במחקר אמריקאי עדכני אשר מצא כי לידות ביתיות חוו באופן משמעותי השתהות ממושכת מדי וקריטית במתן מענה במקרים שהצריכו החייאה. הסגל הרפואי, הציוד הרפואי להחייאת ילודים הינם הכרחיים במקרים בהם נחוצים שרותי החייאה עם לידת התינוק, שרותים אלו אינם זמינים בלידות ביתיות.

החוקרים ערכו ניתוח מעמיק ומחמיר ביותר ואיתרו נתונים אודות לידות שתוכננו בבית ובבית חולים ברחבי העולם, כולל נתוני הצלחה ונתוני תמותה של האם ותינוקה. הממצאים מדהימים בעיקר כיוון שהנשים שתכננו לידה ביתית היו מלכתחילה בקבוצת סיכון נמוכה יותר מאלו אשר תכננו לידתן בבית החולים והעלו את רמת הסיכון שלהן באופן משמעותי בעצם העובדה שהחליטו לקיים את הלידה בביתם ללא התערבות רפואית וללא שימוש במכשור רפואי.

לזכות הלידה הביתית נציין כי נשים אשר בחרו ללדת בביתן אכן הפחיתו באופן משמעותי את ההתערבות הרפואית הכוללת אפידורל, חיבור למוניטור, בדיקות וגינליות ולידה בניתוח קיסרי, בנוסף חוו פחות זיהומיםץ הנתונים גם מציגים כי לידה ביתית מאופיינת בלידה במועד המתוכנן ולידת תינוקות במשקל תקין. נסייג יתרונות אלו בכך שיתרונות אלו עומדים מול סיכון מוכפל (פי שלוש!) בסיכון של אי יכולת החייאת התינוק או האם במקרי מצוקה בהם כל שנייה קריטית מבחינת סיכון לפגמים והסיכון הקיצוני ביותר של אובדן החיים.מקורות מידע:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=articleurl&_udi=b6w9p-50fbgcr-2&_user=10&_coverdate=07%2f02%2f2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=c000050221&_version=1&_urlversion=0&_userid=10&md5=4ce297291c865018de5207823ffff0fe

http://www.elsevierhealth.com/index.jsp

 

המאמר נערך באדיבות אתר קולנוע ביתי ואתר דלתות כניסה