תרומת ביצית מביציות טריות לעומת ביציות מופשרות

מחקר בדק ומצא: שיעור ההריונות של נשים שעברו טיפול תרומת ביצית מביציות טריות שווה למטופלות אשר עברו טיפול תרומת ביצית עם ביציות מופשרות. ישומה המוצלח של הקפאת הביציות מאפשר בהווה ובעתיד הקרוב לאוכלוסית הנשים לשמר את פוטנציאל הפוריות לעתיד.מאת: ד"ר אלי גבע , מומחה לפוריות והפריה חוץ גופית


תרומת ביצית מביציות טריות לעומת ביציות מופשרות

הקפאת ביציות כיום הינה תחום בעל חשיבות רבה ובעתיד הקרוב תאפשר שימור פוטציאל הפוריות בנשים המעונינות לדחות את ההריון והלידה לשלבים מאוחרים יותר בחיים. ההתפתחות המשמעותית בהקפאת ביציות הומניות התרחשה באמצע שנות התשעים עם פיתוחה של שיטת ההזדגגות (ויטריפיקציה). בשל גודלה של הביצית (כ 200 מיקרון) היה צורך בפיתוח שיטת הקפאה אשר תמנע את היווצרות הגבישים התוך תאיים במהלך הקירור אשר גורמים לפגיעה בתא הביצית. שיטת הזיגוג מתבססת על קרור מהיר ביותר של הביצית בנוכחות תמיסה משמרת בריכוז גבוה. פרט לשימור פוטנציאל הפוריות, הקפאת ביציות הינה גם בעלת ערך רפואי רב במקרים בהם לא ניתן להקפיא עוברים, בהעדר זרע זמין להפריה, טרום טיפולים הפוגעים בשחלה (בחולות סרטן) ובנשים הזקוקות לתרומת ביצית.

 

על מנת להוכיח את היעילות הרבה שבהקפאת ביציות בוצע לראשונה מחקר רחב היקף, פרוספקטיבי, אקראי בין השנים 2008 - 2009, ביחידה להפריה חוץ גופית בולנסיה, ספרד, בראשות החוקרת אנה קובו. תוצאותיו פורסמו החודש, בכינוס רפואי בספרד. במחקר זה הושוו תוצאות הטיפול ב 289 מטופלות אשר עברו טיפול תרומת ביצית מביציות טריות ו 295 מטופלות אשר עברו טיפול תרומת ביצית עם ביציות מופשרות.

 

טבלה מספר 1. תוצאות טיפול הפריה חוץ גופית בביציות טריות ומופשרות

 

 

ביציות טריות

ביציות מופשרות

מספר המטופלות

289

295

גיל המטופלות (שנים)

41.6

41.2

שיעור השרדות הביציות הקפואות (%)

 

92.5

שיעורי ההפריה (%)

73.3

74/2

מספר העוברים המצויניים להחזרה לרחם (יום 3) (%)

36.1

37.7

מספר העוברים שהוחזרו לרחם (יום 3)

1.72

1.74

שיעור ההריונות למחזור טיפול (%)

49.8

50.2


במחקר זה דווח על לידתם של 77 ילדים בריאים כאשר שיעור ההריונות מרובה העוברים (תאומים ומעלה) הינו כ 30%. כמו כן, החוקרים מצאו כי שיעור ההריונות הינו במתאם הפוך לגיל המטופלת. קרי, ככל שגיל המטופלת עלה כך ירד שיעור ההריונת (עד 35 שנה 64%, 36 – 38 שנה 60% ומעל גיל 38 שנה 36%). מחקר זה מצטרף למספר פרסומים אשר פורסמו בשנה האחרונה וכולל דיווח על לידתם של למעלה מ 1000 ילודים בריאים. שיעור המומים המולדים באוכלוסית ילדים זאת לא עלה על שיעור האוכלוסיה הרגילה (אף למטה מכך). לסיכום, ישומה המוצלח של הקפאת הביציות מאפשר בהווה ובעתיד הקרוב לאוכלוסית הנשים לשמר את פוטנציאל הפוריות לעתיד.