בטיחות בגן השעשועים

בטיחות בגן השעשועים
בילוי בגן השעשועים הינו חוויה מהנה לילד ותורמת להתפתחותו הגופנית, הרגשית והחברתית. כיצד תהיו בטוחים שילדיכם מפיקים את מירב ההנאה מהשהייה בגן השעשועים?


בטיחות בגן השעשועים

בילוי בגן השעשועים הינו חוויה מהנה לילד ותורמת להתפתחותו הגופנית, הרגשית והחברתית. כיצד תהיו בטוחים שילדיכם מפיקים את מירב ההנאה מהשהייה בגן השעשועים?

 • השגיחו על ילדים במשך השהייה בגן השעשועים ושימרו עמם על קשר עין רצוף.
 • הסירו מן הילדים שרשרות, שרוכים וחוטים העלולים להיתפס במתקנים.
 • הרחיקו את ילדיכם מנדנדות ומקרוסלות בתנועה.
 • המשחק במתקנים - אך ורק בהתאם לגיל המצוין עליהם ובאופן השימוש המקובל .
 • אל תאפשרו לילדיכם לאכול בעת השימוש במתקנים מחשש לחנק.

  האם גן השעשועים שלכם בטוח?
  בדקו באמצעות רשימת הבדיקה שלפניכם את בטיחות גן השעשועים שלכם.
 • על כל מתקן יש שלט, ועליו כתוב לאילו גילאים המתקן מתאים.
 • עיצוב המתקנים אינו מאפשר טיפוס מחוצה להם או מעליהם.
 • המרווחים בין מוטות המתקנים אינם עולים על 10 ס"מ.
 • מתחת למתקנים ומסביבם יש חול או משטחי גומי מיוחדים.
 • חול – בעומק של 30 ס"מ לפחות, גומי – בעובי של 12 ס"מ, ללא בקיעים.
 • בין מתקנים נעים, כגון נדנדות, יש מרווח של 1.8 מ' לפחות.
 • בין מתקנים עומדים, כגון מגלשות, יש מרווח של 1.2 מ' לפחות.
 • משטח גן השעשועים נקי מחפצים חדים ומסוכנים.
 • אין במתקנים חלקים שבורים או בולטים.
 • אין במתקנים חלקים או שלבים חסרים.
 • הברגים במתקנים אינם בולטים החוצה.
 • המתקנים אינם חלודים.
 • בדיקת תקינות המתקנים שעשה מכון התקנים עדיין בתוקף.
אם כל התשובות הן 'כן' גן השעשןעים שלכם בטוח למשחק ולהנאה. אם אחת או יותר מהתשובות הן 'לא' אל תשתמשו במתקנים אשר בהם או בסביבתם נמצאו ליקויים. בכל מקרה של מפגע או של תקלה, פנו למוקד העירוני.