בטיחות בחשמל

זז

בטיחות בחשמל  

פגיעות כתוצאה מהתחשמלות עלולות להיות מסוכנות וקטלניות עבור ילדים. מה עושים?

ככלל – יש לחנך את הילדים וללמדם את כללי הבטיחות בשימוש עם מכשירים חשמליים.

בבית:

?           כשחוזרים מהים או מהבריכה, או סתם יוצאים רטובים מהמקלחת לא נוגעים במכשיר חשמלי. טלוויזיה, מזגן, מחשב או מקרר פותחים אך ורק בידיים וברגליים יבשות ולא חשופות.

?            סגרו שקעים חשמליים שאינם בשימוש בעזרת מגינים מיוחדים.

?            הדקו לקיר חוטי חשמל משוחררים או קצרו אותם.

?            לא נוגעים בחוט חשמל קרוע ו/או שקע שבור.

?           אם ברצונכם לחבר מכשיר חשמלי לשקע באמצעות חוט מאריך – יש לחבר את החוט המאריך קודם למכשיר ורק אחר-כך לשקע, ובניתוק – קודם כל לנתק מבית התקע ואחר-כך מהמכשיר.

?            חוטי חשמל ארוכים יש  להצמיד לקיר באמצעות מצמידים מיוחדים.

 

בחוץ:

?            על עמודי חשמל לא מטפסים.

?            מתחת לחוטי חשמל ובקרבתם לא משחקים בעפיפון או בכדור. עפיפון עלול להסתבך בחוטי החשמל וכדור עלול לקרוע את החוטים ולגרום להתחשמלות. אם עפיפון "נחת" על חוט חשמל – אסור בתכלית האסור לנסות לשחררו, מוטב להשאירו שם.

?            אין לטפס על עצים או גגות שחוטי חשמל עוברים בקרבתם.

?            אין לגעת באנטנה שעל הגג או לטפל בה, כי היא עלולה להיות מחושמלת.

?            כשחוט חשמל נקרע ונפל על המדרכה יש להתרחק ממנו מהר  לקרוא למבוגר שיפנה לחברת החשמל .

?            מתרחקים מארונות חשמל, חדרי חשמל ומתקני חשמל.

 

המלצות לבטיחות עמודי חשמל:

§         להמליץ על קיום אמצעי הגנה בעמודי החשמל, כמו גידור.

§         להמליץ על הצבת עמודים בלתי ניתנים לטיפוס.

§         להמליץ על קיום שלטי אזהרה.