פעוטון מביא להישגים בכישורי השפה של הילד

במחקר שפורסם לאחרונה ב"רבעון לחקר הילדות המוקדמת", בדקה קבוצת חוקרים מאוניברסיטת מישיגן שבארה"ב את השפעותיו של הפעוטון על יכולותיו הלימודיות והחברתיות של הילד. החוקרים טוענים כי פעוטונים עושים עבודה טובה בלימוד השפה וכי שנתיים של פעוטון טובות משנה אחת בלבד.תרגמה וערכה: עדי ליפטשר

 


פעוטון  מביא להישגים בכישורי השפה של הילד

במחקר שפורסם לאחרונה ב"רבעון לחקר הילדות המוקדמת", בדקה קבוצת חוקרים מאוניברסיטת מישיגן שבארה"ב את השפעותיו של הפעוטון על יכולותיו הלימודיות והחברתיות של הילד.

 

החוקרים טוענים כי פעוטונים עושים עבודה טובה בלימוד השפה וכי שנתיים של פעוטון טובות משנה אחת בלבד.

 

עפ"י החוקרת לורי סקיבי, הגנים עושים עבודה טובה בתחומים מסוימים בקידום הכישורים של הילדים, אך הם יכולים להיות טובים אף יותר אם ישימו דגש על פיתוח הריסון העצמי של הילד ואוצר מילים.

 

החוקרים העריכו במדגם את הכישורים של ילדים שהלכו לגן במשך שנתיים (גילאי 3 ו-4).  מחקר זה הוא הראשון להעריך ריסון עצמי בקרב קבוצת גיל זו.

 

ישנם חוקרים הטוענים שהגנים אינם מועילים עבור הילדים, אך מחקר זה מביא את הטענה ההפוכה. עפ"י תוצאות המחקר, פעוטון מביא להישגים בכישורי השפה- בעיקר, למידת האותיות והבנה כיצד הן מרכיבות מילה.

 

החוקרת סקיבי מדגישה כי גן טוב הוא גן שמשלב גישה הוליסטית לכל שלושת האלמנטים- שפה, אוצר מילים וריסון עצמי.

 

סקיבי אומרת שילדים צריכים לבלות יותר זמן בגן ולא פחות, זאת כיוון שנמצאו הבדלים בכישורים של ילדים בהתאם למשך הזמן בו היו בגן. ילדים שהיו שנתיים בפעוטון,למשל, היו טובים יותר בשפה.