"ידיים מעודנות"-לטפח מיומנויות מוטוריקה עדינה

יכולות המוטוריקה העדינה מתבטאות בפעילויות שונות שעושות ידינו תוךיכולת להפריד בין אצבעות היד ולשלוט בפרקי האצבעות, מה שהופך פעילויות אלו למעודנותיותר ביחס לפעילויות המוטוריקה הגסה אשר מצריכות את תפקוד היד כמכלול ומופעלותמתנועת שורש כף היד ו/או מפרק הכתף.

"ידיים מעודנות"-לטפח מיומנויות מוטוריקה עדינה

מאת: נועה מחנאי - מאבחנת ומטפלת בשיטת ורדי, מנחה סדנאותליווי התפתחותי לתינוקות


מהי מוטוריקהעדינה:
יכולות המוטוריקה העדינה מתבטאות בפעילויות שונות שעושות ידינו תוךיכולת להפריד בין אצבעות היד ולשלוט בפרקי האצבעות, מה שהופך פעילויות אלו למעודנותיותר ביחס לפעילויות המוטוריקה הגסה אשר מצריכות את תפקוד היד כמכלול ומופעלותמתנועת שורש כף היד ו/או מפרק הכתף. מוטוריקה עדינה, אם כן, שקולה ליכולת של המוחלהפריד את התנועה של כל אצבע מהאחרות. שימוש עדין כזה בידיים נעשה בזמן הכתיבהוהציור, הגזירה, הרקמה ועוד. נגינה על כלים שונים דורשת אף יותר מהאחרונים מוטוריקהעדינה ברמה גבוהה.

קודם כל מוטוריקה גסה
לפני שנעסוק במיומנויותהמוטוריקה העדינה ובדרכים לחיזוקן עלינו לוודא שהמוטוריקה הגסה של התינוק התפתחהבצורה מלאה ושלמה שכן האחרונה משמשת כבסיס התפתחותי הכרחי להתפתחותה התקינה שלהראשונה.

ההתפתחות המוטורית של התינוק מתחילה בכישורי המוטוריקה הגסה -יכולת הנעה מאורגנת של המפרקים הגדולים, המחוברים לגב, ורק בשלב מאוחר יותרמתפתחים על בסיס זה גם כישורי המוטוריקה העדינה שהינם מורכבים יותר - יכולת הנעהמאורגנת של המפרקים הקטנים, מפרקי האצבעות. המוטוריקה הגסה מקנה למעשה את הבסיסלתיאום בין חלקי הגוף והתפתחותה התקינה תתאפשר מתוך מודעות גוף טובה ותנועתיות מלאהבגב. מודעות גוף מייצגת את מודעות המוח לכל אחד מאברי ושרירי הגוף ואת יכולתולהפעילם. התפתחותה של מודעות הגוף תלויה בעיקר במגע מקיף ומגוון בכל חלקי גופו שלהתינוק באופן יומיומי מיום היוולדו. על הבסיס של כל הנ"ל תתפתח מערכת קשרמוח-עין-יד אשר תבנה את המוטוריקה העדינה.

נקודות חשובות בהתפתחותה שלהמוטוריקה העדינה והצעות לתרגילים:
1. לשלוח יד לחפץ:קשר מוח-עין-ידמתחיל להתפתח כבר בסביבות גיל חודשיים, כאשר התינוק נהיה מודע יותר לידיו וליכולתלהניען ובמקביל עיניו מסוגלות כבר לקלוט אובייקטים בצורה ברורה יותר. התפתחות הקשרהמערכתי הזה מונע מתוך רצון של התינוק להגיע אל האובייקט אותו הוא רואה ולחוותאותו.

קשר מוח-עין-יד מבוסס קודם כל על קשר בין המוח ובין כל אחד משניהאיברים האחרים - העין והיד. זה יתאפשר מתוך התפתחות תקינה של הראייה מחד ומהתפתחותתקינה של המערכות התחושתית והמוטורית אשר משפיעות על תפקוד היד, מאידך. עם זאת, ישלציין כי ייתכן עקרונית מצב בו בעקבות שיבוש בתהליך התפתחות זה, יכולות המוטוריקההעדינה יהיו מבוססות רק על קשר מוח-יד ללא שימוש בעין כמקשרת (לפעולכעיוור).

(
לא אכנס כאן לפירוט התנאים להתפתחותן התקינה של מערכות אלו אךאציין כגורם משמעותי לכך את האיזון בין שני צידי הגוף - נושא המורחב במאמרי בגיליון -15 קישור).

תרגול תומך:
*
מגעים יומיומיים ומעמיקים בידי התינוקעל כל חלקיהן (מומלץ גם להיעזר באפקט של קור/חום על היד - כמו קרם קר או בקבוק חםוכן בליפוף של בד רטוב על היד במהלך האמבטיה היוצר אפקט של כובד, מה שיוצר מודעותליד ומחזק את שריריה).

*
לעידוד יצירת הקשר בין היד והחפץ - געו עם החפץביד התינוק ועוררו את תשומת לב התינוק לחיבור הזה ע"י טפיחות עם החפץ על היד שלו.אפשר גם לקחת את שתי הידיים וליצור אחיזה משותפת בחפץ מול התינוק כשהוא שוכב עלגבו.

2. חיזוק חגורת הכתפיים:ככל שהתינוק הולך ומתרחק מהקרקע במהלךשלבי ההתפתחות שלו, כך נדרשת יותר ויותר התחזקות שרירית בכלל ובאזורים המרכזייםבגוף אשר נושאים עליהם יותר ויותר משקל, בפרט. במהלך הזחילה, ובמיוחד זחילת השש,עוברות הידיים של התינוק התחזקות משמעותית אשר משפיעה גם על איזור חגורת הכתפיים.התחזקות חגורת הכתפיים מאפשרת לידיים לשאת עליהן משקל גוף במהלך הזחילה ולהיותמוחזקות ביציבות כאשר התינוק יתרומם להליכה.

חיזוק חגורת הכתפיים יאפשר גםבהמשך התארגנות טובה של הידיים בעבודה ליד שולחן לצורך כתיבה/ציור וכיו"ב, כלומר -אפשרות להשתמש במוטוריקה עדינה ללא מתח תפקודי מיותר. ובל נשכח את נושא ההגנהוההישרדות - הידיים כבולמות את הגוף בזמן נפילה לקרקע וכמונעות פגיעה של הראשוהאיברים הפנימיים. תפקוד זה לא יתקיים ברמה טובה ללא התחזקות מספקת של חגורתהכתפיים והידיים.

תרגול תומך:
·
מגיל חודשיים בערך:כשהתינוק שוכב על בטנו, שימו ידכם מתחת לחזה שלו וצרו הגבהה קלה של גופו מהקרקע.לפני כן, העבירו ברכות את ידיו קדימה, אם הן מונחות בצדדים. במצב המוגבה, הניחו אתכף ידכם הפנויה על כפות ידיו, אם הן פתוחות, כאשר כל פעם אתם מניחים משקל על כף ידאחרת. בהנחת משקלכם אתם עוזרים ליד שלו ללמוד לדחוף את הרצפה ולהגביה את פלג גופוהעליון מהקרקע (הגבהת החזה מסייעת לו ללמוד את המהלך הזה). אם כפות ידיו אינןפתוחות, נערו אותן ברכות ועסו אותן כדי שיפתחו מעט.

·
מגיל 4 חודשיםבערך:הניחו את התינוק על כרית גליל קשיחה (שניתן לגלגלה) כשבטנו על מרכזהגליל. אחזו אותו באזור מותניו וגלגלו אותו עם הכרית מעט קדימה, כך שידיו (ודאו שהןשלוחות קדימה) מתקרבות לרצפה. אם הכרית אינה גבוהה מדיי תוכלו לקרב את התינוק כךשממש יגיע עם כפות ידיו לרצפה ותנו להן מעט לדחוף את הרצפה (ע"י כך שתניחו עליהןמעט משקל). הישארו כך למס' שניות וגלגלו בחזרה. במידה ואין ברשותכם כרית מתאימהניתן לקרב תינוק לקרקע למצב שהוא כמעט שכוב על הבטן אך גופו מוחזק מעט באוויר עםנטייה קדימה כך שידיו יכולות להגיע לרצפה ולדחוף אותה. הרפו ברגע שהתינוק מחזירידיו אחורנית ואח"כ נסו שנית.

·
מגיל 7-8 חודשים בערך:כשאתם מחזיקיםאת תינוקכם על הידיים (עם הפנים קדימה), קחו צעצוע שאהוב עליו והגישו לו כך שאתםמשחקים ואוחזים יחד בצעצוע. אח"כ הפילו יחד את הצעצוע לרצפה (התינוק לומד ממילאבשלבים אלו את התנועה של הזריקה) והתכופפו כשהתינוק עליכם לכיוון הצעצוע. קרבו אתהתינוק לרצפה כדי שממש ישלח ידיו אליה וכשאתם אוחזים במותניו תנו לו לצעוד מעט עלידיו בהליכת מריצה עד לצעצוע (השתדלו שהצעצוע לא ייפול ממש למרגלותיכם). את הליכתהמריצה מומלץ להמשיך גם עד גיל שנתיים ומעלה ובהדרגה להרים את דרגת הקושי שלה ע"יהכנסת גבהים שונים במסלול ההליכה (כמו לטפס בדרך על מזרון דק א ואף מדרגות נמוכותוכדו') ולמשך זמן ארוך יותר.

·
מגיל 4 חודשים בערך,כאשר התינוק כברמגיש ידיו לחפצים שבסביבתו, בזמן שכיבה על הגב - אתגרו אותו ע"י כך שתגישו צעצועמושך לכל אחת מידיו בכל אחת מהזוויות הבאות: מולו קצת מעל ראשו, מול החזה, מולהטבור, בצד גופו באזור המותן, הכתף ומעל הראש. בכל הגשה כזו ודאו שמרחק החפץ הגיוניוהתינוק יכול עקרונית להגיע אליו עם ידיו. התמקדו כל פעם ביד אחת כאשר את הידהשנייה הרפו ברכות על מנת שלא תיווצר עדיפות של יד כלשהי ושתיהן יתורגלו באותההמידה. חזרו על אותו התרגיל כאשר התינוק יגיע לישיבה ואח"כ גם כשיעמוד ביציבות.הדגישו בעיקר את שליחת הידיים כלפי מעלה (מעל הראש ממולו ומצידו) - תנועה אשר מחזקתבמיוחד את חגורת הכתפיים. ניתן לאמץ תנועה זו בהמשך גם בוריאציות משחקיות אחרותשמטרתן גירוי להרמת היד.

3.  תפיסת צבת (פינצטה):בסביבות גיל 8חודשים לערך מתחיל התינוק לפתח יכולת תפיסה מעודנת יותר של עצמים הנעשית רק בעזרתשתיים מאצבעות ידיו: האגודל והאצבע, כמו פינצטה. יכולת זו תתאפשר רק אחרי שהתינוקיהיה מודע מספיק לכפות ידיו וישתמש בהן בכל או בחלק מהאופנים הבאים: מישושן אחת אתהשנייה, הבאתן אל פיו, תפיסת כפות רגליו, תפיסת חפצים, הישענות עליהן כאשר הוא שכובעל ביטנו ועוד כיו"ב.

תרגול תומך:
*
מגיל אפס: מסג' עמוק בכפותהידיים ועל כל אצבע בנפרד

*
מגיל חודש: ללפף גומיות שיער קטנטנות על כל אצבעשל התינוק (או חלקן) ולהשאירן לזמן מה - מעלה מודעות לאצבעות ולהזזתן.

*
מגיל 8 חודשים בערך: להניח ליד התינוק (כשהוא כבר יושב או עומד על 6) גומיות שיערקטנות או מקלות קטנים (כמו של ארטיק) - בכדי לגרות אותו לתפוס אותם (אחיזתצבת).

4. התינוק מתעניין באצבעותיו:בסביבות גיל שנה וחצי-שנתיים,במידה ומערכת קשר מוח-עין-יד התפתחה כדי הצורך, התינוק מתחיל לגלות התעניינותבאצבעותיו ולשחק עימן (במהלך האכילה, עם חומרי יצירה ובמשחק בכלל).

תרגול תומך:
*
המשך עיסוי אצבעות הידיים (קראו לאצבעות בשמןוהוסיפו אלמנט דרמתי משחקי לעיסוי בכדי שיהפוך מעניין ומלמד יותר).
*
משחקיםשונים בהם האצבעות נעות באופן מופרד, כמו: פסנתר צעצוע, בובות אצבע קטנות, גומיותמלופפות על האצבעות - כשהתינוק ירצה להורידן הוא ישתמש באצבעותיו ויפתח עוד אתהמודעות להן, מדבקות קטנות על כרית כל אצבע גם על אצבעות התינוק וגם על שלכם (או עלדף נייר בנוסף) ויצירת מגע בינן ומשחק משותף, וכדו'.

5. אחיזתהעיפרון:מעל גיל שנתיים, כאשר הילד יתנסה יותר ויותר בשימוש בעיפרון/טוש לצורךציור, הוא יפתח בהדרגה את אופן האחיזה התקין של העיפרון, זה אשר יאפשר לו לציירובהמשך לכתוב בחופשיות ובנוחות, בכתב יד ברור וללא מתח מיותר. באחיזה הנכונהמשתתפות האגודל, האצבע והאמה בתפיסת העיפרון, בעוד הקמיצה והזרת צריכות להיותבמנוחה. צורת אחיזה זו מושתתת על יכולת הפרדה תקינה בין האצבעות ועל תפקוד תקיןונטול מתח של המוטוריקה הגסה והעדינה.

6. שריכת שרוכים:פעולה זומבוססת הן על יכולת שליטה באצבעות והן על תפיסה מרחבית ברמה טובה (הידיים והאצבעותנעות ביחד עם השרוכים בכיווני המרחב השונים וזה דורש שליטה בסיסית בהבנת המרחב).מומלץ לא לוותר על השימוש בנעליים עם שרוכים וללמד את הילד (מגיל 4 לערך) מיומנותזו. מובן כי גם פעולה זו לא תתאפשר להיעשות בצורה טובה וללא מתח במקרה בו המוטוריקההעדינה לא עברה את שלבי ההתפתחות המתוארים לעיל באופן תקין.

7. מוטוריקהעדינה ברמה גבוהה:באופן אופטימלי, ביטוי לכך שמערכת המוטוריקה העדינה (ומאידךגם הגסה) מתפקדת באופן מלא ותקין הוא היכולת לבצע פעולות של מוטוריקה עדינה כאשרהנשימה סדירה ולא נעצרת וכאשר ישנה יכולת לחשוב תוך כדי פעילות זו ולשלוףאינפורמציה ממחסני המידע שלנו ו/או לבצע פעילות מוטורית גסה כלשהי במקביל כמו הליכהלדוגמא. ליווי ההתפתחות המוטורית הגסה והעדינה של התינוק בעזרת הפעלות ותרגיליםכגון אלו שצוינו לעיל, יוכלו לתמוך בהיווצרותה של קואורדינציה שכזו.

כמהמילים על כשרון מולד למוטוריקה עדינה:
כמו יכולות ותכונות רבות אחרות, גםהיכולת לפעילויות של מוטוריקה עדינה יכולה להיות בחלקה גנטית ומולדת, מעין כישרוןשעובר במשפחה. אולם, חשוב לדעת שבכל הקשור לכישרון, הוא מהווה רק נקודת פתיחה טובהוגורם מסייע (ואף מסייע ביותר) למימוש היכולת אליו הוא מכוון. מאידך, ללא התפתחותמוטורית ברמה מספקת, הכישרון יוכל להגיע רק עד נקודה מסוימת אשר גם אם הינה גבוההביחס לממוצע באוכלוסייה היא עדיין נמוכה ביחס לפוטנציאל של אותו אדם. וכך נוכל למשללמצוא ילד אשר יכולותיו ונטיותיו מגיל צעיר לציור או פעילויות אחרות עם האצבעותנראות מרשימות אך אם נתבונן לעומק נגלה אולי כי הוא מצוי במתח תפקודי במהלך פעילותזו ומוגבל ביחס ליכולתו להתפתח עוד ועוד באותו התחום בו הוא מוכשר. כלומר - הואיכול היה ליהנות הרבה יותר מיכולותיו הטבעיות באם הייתה לו תשתית מוטורית טובהיותר.

 

לרשימת מטפלים בתחום לחץ/יכאן