המלצות וקווים מנחים מההיבט המשפטי - mamy
 • מחשבון הריון
 • מחשבון ביוץ
 • מחשבון משקל

מחשבון לחישוב תאריך לידה

מחשבון הריון יסייע לך להיות מעודכנת בהתקדמות ההריון שלך. כל שעליך לעשות – הכניסי תאריך ווסת אחרון למחשבון הריון וגלי נתונים על ההריון שלך.

תאריך וסת אחרון

מחשבון לשיעור תאריך ביוץ

מחשבון ביוץ יסייע לך לאתר את מועד הביוץ המשוער בהנחה שהמחזור החודשי שלך סדיר.

תאריך וסת אחרון

משך המחזור החודשי (?)

מחשבון הוספת משקל בהריון

מחשבון זה יסייע לך להעריך האם העליה במשקלך במהלך ההריון תקינה וכמה עוד עלייך לעלות במשקל עד הלידה.
גובה (מטרים, לדוגמה - 64.1מטר)
משקל בתחילת ההריון (ק"ג)
משקל נוכחי (ק"ג)
שבוע הריון (בין שבועות 24-21)

 • שם לתינוק
 • מפגשי בוקר
 • mamymail
alt

פירוש נומרולוגי חינם

הקלידו שם פרטי ומיד תקבלו במייל את הניתוח הנומרולוגי של השם שבחרתם.

alt

מפגשי בוקר חינם

כולכן מוזמנות חינם לזמן איכות עם הבייבי בקניונים ברחבי הארץ.

alt

העובר שלך רוצה לדבר איתך

אמא, בואי הרשמי וקבלי ממני העובר שלך מכתב שבועי ובו מידע על ההתפתחות שלי ועוד...


כנסי לעמוד הפייסבוק שלנו לקבלת המלצות ועדכונים

המלצות וקווים מנחים מההיבט המשפטי

הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
פורסם ב: 25.07.2006

בעריכת הסכם לנשיאת עוברים, בין הורים מיועדים למועמדת לאם נושאת, ע"פ חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד) התשנ"ו - 1996.המלצות וקווים מנחים מההיבט המשפטי

בעריכת הסכם לנשיאת עוברים, בין הורים מיועדים למועמדת לאם נושאת, ע"פ חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד) התשנ"ו - 1996, (להלן - החוק) יש לתת את הדעת בין היתר לנקודות הבאות:

 

כללי :

 1. ההסכם בין ההורים המיועדים למועמדת לאם נושאת קובע את היחסים וההתחייבויות של הצדדים, בכפוף להוראות החוק, תוך שמירת עצמאותה ופרטיותה של המועמדת לאם נושאת.
 2. המינוחים והביטויים המופיעים בהסכם יהיו כמשמעותם ע"פ ההגדרות בחוק. הוראות ההסכם כפופות בין היתר גם להוראות חוק זכויות החולה - התשנ"ו 1996 וחוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981.
 3. ועדת האישורים תאשר הסכם רק לאחר שינתן יעוץ משפטי נפרד ובלתי תלוי למועמדת לאם נושאת שבו יוסברו לאם הנושאת ההתחייבויות והסיכונים שהיא נוטלת על עצמה וכי ההסכם נעשה מרצונה החופשי והיא מבינה את משמעותו.
 4. יש לציין את שמות עורכי הדין המייצגים את הצדדים, כתובתם ומספר רישיון, ליד שמות הצדדים.
 5. מומלץ שהצדדים יוותרו מראש על זכותם לשמירת סודיות רפואית ולא להסתיר כל מידע אחד כלפי השני בכל הקשור לביצוע ההסכם.
 6. על כל הצדדים להתחייב בהסכם במפורש לשמור על זכות הילד לפרטיות ולהימנע מפרסום שעלול לגרום לקטין פגיעה או נזק בלתי הפיך.
 7. יש לקבוע בהסכם, מנגנון פנייה למגשר או בורר המוסכם על הצדדים, למקרה של סכסוך בין הצדדים, הקשור בהסכם.
 8. יש לקבוע בהסכם חובת הודעה בין הצדדים על כל שינוי בנסיבות שעשוי להשפיע על התחייבויותיהם ההדדיות (כגון: מחלה, פרידה, גירושין, מוות).
 9. יש לציין אם הצדדים התקשרו זה עם זה באמצעות תיווך ולצרף הסכם התיווך.
 10. מומלץ לקבוע הוראות בהקשר לקשר עם האם הנושאת לאחר הלידה.
 11. על הצדדים להודיע לפקיד הסעד על מקום הלידה ותאריך הלידה המשוער, בתום החודש החמישי להריונה של האם הנושאת.
 12. מיד לאחר הלידה ולא יאוחר מ- 24 שעות לאחריה, יודיעו ההורים המיועדים והאם הנושאת ביחד ו/או לחוד, לפקיד הסעד על לידת הילד/ים.

המועמדת לאם נושאת :

 1. המועמדת לאם נושאת תצהיר בהסכם כי הציגה בפני הועדה את כל התיעוד הרלוונטי למצבה הרפואי: פיזי ונפשי ולמיטב ידיעתה היא בריאה ומתאימה לתהליך ואינה בהריון בעת חתימת ההסכם.
 2. המועמדת לאם נושאת זכאית לייעוץ משפטי נפרד ובלתי תלוי באמצעות עו"ד שיבחר על-ידה וימומן ע"י ההורים המיועדים. היא רשאית להתייעץ עם עו"ד במשך התהליך. בסה"כ 10 שעות ייעוץ.
 3. על המועמדת לאם נושאת למלא תצהיר המפרט כי הוסבר לה, ע"י הרופא שנבחר על-ידה ואיתו התייעצה, על מהות התהליך, הקשיים הפיזיים והנפשיים, והסיכונים הרפואיים הכרוכים בנשיאת עוברים - מוות, עקרות, סיבוכים בלידה וכו', והיא הבינה את משמעותם.
 4. המועמדת לאם נושאת זכאית לקבלת יעוץ וטיפול ע"י רופא מטעמה במימון ההורים המיועדים במידה ואין הדבר מכוסה ע"י סל הבריאות.
 5. מועמדת לאם נושאת זכאית לקבל לווי ויעוץ פסיכוסוציולוגי לה ולילדיה ו/או לה ולבן זוגה מתחילת התהליך ועד 6 חודשים לאחר מועד הלידה ע"י פסיכולוג או עו"ס שיבחר על ידה. עבור הלווי והיעוץ (בסה"כ 36 שעות) יופקד סכום של 9,000 ש"ח בקרן נאמנות. סכום זה כולל את הכנת האם הנושאת ללידה ולניתוק מהילד על כל המשתמע מכך.
 6. על ההורים המיועדים לרכוש פוליסת ביטוח חיים + סיכונים עבור האם הנושאת לכל תקופת התהליך ועד 6 חודשים לאחר הלידה. הפוליסה תכלול את הכיסוי המירבי האפשרי, כולל:
 • ביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא.
 • ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה כולל שמירת הריון, כאשר תקופת ההמתנה היא 7 ימים.
 • ביטוח נתוחים והשתלות.
 • ביטוח למקרי מחלות
 • ביטוח למקרה נכות מתאונה.
 • ועוד כיסוי לסיכונים נוספים עפ"י המצוי בענף הביטוח.

על ההורים המיועדים לכסות את התשלומים עד התחלת הפיצוי ע"י הביטוח, באם האם הנושאת עובדת יש להשלים את משכורתה ובאם אינה עובדת יש לקבוע סכום פיצוי עבור יום מנוחה.  במידה ותמצא חברת ביטוח המוכנה לבטח נשים בהריון, שמכסה נזקי הריון ולידה, מתחייבים ההורים המיועדים

לעבור לחברת ביטוח זו מיידית.

 

יש לקבוע בהסכם הוראות לענין הטלת התשלומים על ההורים המיועדים :

 • בגין אובדן הכנסה.
 • הטלת תשלומים .
 • שיפוי בגין אובדן הכנסה מתקבולי הביטוח הלאומי.
 • תשלומי מס, באם יוטלו, עבור כספים שקיבלה לפי הסכם זה.

ההורים המיועדים :

 1. ההורים המיועדים יצהירו בהסכם כי הציגו בפני הועדה את התיעוד הרלוונטי למצבם הרפואי, פיזי ונפשי, ולמיטב ידיעתם הם מתאימים לתהליך.
 2. מומלץ כי גם ההורים המיועדים יקבלו ליווי פסיכוסוציאלי במשך התהליך.

מומלץ כי יקבעו גם הוראות בענינים הבאים :

 1. כי האם הנושאת אינה מתחייבת שהילד שיוולד יהיה חי ו/או בריא פיזית או מנטלית וללא כל מום או פגם.
 2. התחייבות של ההורים המיועדים לקבל את הוולד למשמורתם, מיד לאחר הלידה גם אם יוולד בעל מום או פגם כלשהו, ולדאוג לו.
 3. קביעת הוראות לגבי מעמד הילד במקרה של מות אחד מהם או שניהם תוך כדי התהליך או במקרה של פרידה/גירושין והכל בכפוף להוראות החוק.

עקרונות ההסכם :

היבט רפואי

 1. כל טיפול רפואי בגופה של האם הנושאת (טיפולים, בדיקת מי שפיר, אולטרה סאונד וכד'). ייעשה עפ"י הוראות רופא ומרצונה החופשי ולאחר הסכמה מדעת. קודם לכל טיפול זכאית האם הנושאת לחוות דעת רפואית נוספת. (סעיף 18 לחוק זכויות החולה התשנ"ו 1996).
 2. יש לקבוע מנגנון לבוררות רפואית (רופא שלישי מוסכם) במקרה של מחלוקת בין הרופא המטפל לבין הרופא מטעם האם הנושאת.
 3. יש להגדיר את משך הזמן בו יתבצעו נסיונות ההפרייה (לא יותר מ- 18 חודשים) ואת מספר נסיונות ההפרייה שייעשו (לא יותר מ- 6 נסיונות).
 4. יש לקבוע הנחיות לגבי הימנעות מפעילות מסוכנת ו/או כל פעילות שאסורה עליה עפ"י הרופא המטפל ומילוי אחר הוראות הרופא המטפל. (בכפוף להוראות סעיף 18 לחוק).
 5. יש לקבוע את מספר העוברים המירבי אותו מוכנה האם הנושאת לשאת. כמו כן יש לקבוע הוראות לענין הצעדים הרפואיים שינקטו במקרה של הריון מרובה עוברים.
 6. יש לקבוע הוראה לפיה האם הנושאת מתחייבת כי במהלך טיפולי ההפרייה תמנע מקיום יחסי מין מתחילת ווסת אחרונה ועד 21 יום לאחר טיפולי ההפריה. כמו כן תמנע מקיום יחסי מין בלתי מוגנים במשך כל תקופת ההתקשרות.
 7. יש לקבוע הוראות לענין ביצוע בדיקת רקמות, ולקבוע הוראות בהתאם לתוצאות האפשריות של הבדיקה.
 8. הפלה תבוצע מטעמים רפואיים בלבד ויש לקבוע התייחסות מיוחדת לפיצוי בגין סבל וכאב במקרה של הפלה תוך התחשבות במועד ההפלה (קרי - גיל ההריון). יש לקבוע הוראות לענין התרחשות הפלה טבעית או מות העובר והתיחסות לענין השלכותיה על ההסכם והפיצוי לאם הנושאת. יש לקבוע הוראות לענין שתבוצע הפלה מלאכותית ע"י האם הנושאת בעילה שאינה מטעמים רפואיים והשלכותיה על ההסכם. וכמו כן לקבוע מהן ההשלכות של ביצוע הפלה בשל היענותה לבקשת ההורים המיועדים.
 9. באם בהסכם מדובר על תרומת ביצית יש להתייחס בהקשר לבריאות תורמת הביצית.

היבט כספי

 1. הסכומים בהסכם ירשמו בספרות ובמילים.
 2. בכל מקרה של אישפוז הנובע מהריון ו/או שמירת הריון, ישלמו ההורים המיועדים לאם הנושאת את הוצאותיה המיוחדות, הישירות והעקיפות הקשורות למצב זה.
 3. יפורטו סכומי הכסף המיועדים כתמורה לאם הנושאת בגין פיצוי על כאב וסבל, אי נוחות, הפסד השתכרות, נסיעות, ביגוד, עזרה בבית וטיפול בילדים וכד' . זאת בנפרד מהכספים המיועדים להחזר הוצאות לביטוח חיים, ייעוץ רפואי, ייעוץ משפטי ויעוץ פסיכולוגי.
 4. ההסכם יכלול הוראות המסדירות מקרים של הפרת ההסכם בהתאם לסוג ההפרה ומועדה. וכן הוראות בדבר מתן הודעה בדבר ההפרה ומתן אפשרות לתקנה.
 5. מומלץ לקבוע פיצוי כספי עבור כל התערבות טיפולית או פולשנית: היסטרוסקופיה, נסיון הפרייה, ניתוח קיסרי, תפר צווארי, דילול עוברים, בדיקת מי שפיר. מומלץ לקבוע פיצוי כספי על לידת ילד נוסף.
 6. יש לאפשר לאם הנושאת את הזכות לפנות לביהמ"ש על הוצאות ועוגמת נפש שיגרמו לה.

הנאמן

 1. הכספים המיועדים לתשלום עבור התהליך יופקדו בקרן נאמנות. ההורים המיועדים יתנו לנאמן הוראות בכתב לעניין השקעות הכספים בנאמנות בכדי לשמור על ערכם, ופירות ההשקעה תהיינה של ההורים המיועדים.
 2. יתרת הכספים שישארו בקרן הנאמנות יוחזרו להורים המיועדים 6 חודשים אחרי הלידה .
 • ההסכם יחתם בפני חברי הועדה. הצדדים יקבלו חוזה חתום ואישור להתחלת הטיפולים.
 • חתימת ההסכם תיעשה כאשר יוצגו בפני הוועדה :
 1. אישור על ביטוח חיים עבור האם הנושאת.
 2. אישור הנאמן כי התמורה הופקדה בבנק בקרן נאמנות בבנק (שם הבנק, סניף, מס' חשבון קרן הנאמנות) והוא מתחייב להעביר הסכומים לאם הנושאת כמפורט בהסכם.למעלה alt
הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
קבלי טיפים והמלצות למייל

עקבי אחרינו