פעילות גולשים פברואר 2019 - mamy
  • מחשבון הריון
  • מחשבון ביוץ
  • מחשבון משקל

מחשבון לחישוב תאריך לידה

מחשבון הריון יסייע לך להיות מעודכנת בהתקדמות ההריון שלך. כל שעליך לעשות – הכניסי תאריך ווסת אחרון למחשבון הריון וגלי נתונים על ההריון שלך.

תאריך וסת אחרון

מחשבון לשיעור תאריך ביוץ

מחשבון ביוץ יסייע לך לאתר את מועד הביוץ המשוער בהנחה שהמחזור החודשי שלך סדיר.

תאריך וסת אחרון

משך המחזור החודשי (?)

מחשבון הוספת משקל בהריון

מחשבון זה יסייע לך להעריך האם העליה במשקלך במהלך ההריון תקינה וכמה עוד עלייך לעלות במשקל עד הלידה.
גובה (מטרים, לדוגמה - 64.1מטר)
משקל בתחילת ההריון (ק"ג)
משקל נוכחי (ק"ג)
שבוע הריון (בין שבועות 24-21)

  • שם לתינוק
  • לוח אירועים mamy
  • mamymail
alt

פירוש נומרולוגי חינם

הקלידו שם פרטי ומיד תקבלו במייל את הניתוח הנומרולוגי של השם שבחרתם.

alt

מפגשי בוקר חינם

כולכן מוזמנות חינם לזמן איכות עם הבייבי בקניונים ברחבי הארץ.

alt

העובר שלך רוצה לדבר איתך

אמא, בואי הרשמי וקבלי ממני העובר שלך מכתב שבועי ובו מידע על ההתפתחות שלי ועוד...


כנסי לעמוד הפייסבוק שלנו לקבלת המלצות ועדכונים

פעילות גולשים פברואר 2019

הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
פורסם ב: 21.02.2019

תקנון פעילות פברואר 2019פעילות גולשים פברואר 2019

1.מבוא

1.1. מאמי פרסום ייעוץ והפקות (להלן: "החברה"), הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט www.mamy.co.il(  להלן: "האתר"), העוסק בהריון, לידה והורות. והמפעילה של דף הפייסבוק  mamy  הריון לידה הורות.

1.2החברה עורכת בזאת פעילות בהשתתפות הגולשים.

1.3 השתתפות מותנית בקריאה של תקנון זה בעיון רב, כמו גם תנאי השימוש באתר, הרשמה לפעילות, מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ולתקנון.

1.4 לצורך השתתפות בפעילות הגולש מסכים ומתחייב לספק מידע מלא אמין ועדכני, כפי שנדרש בטופס פרטים אישיים, כן מתחייב הגולש לשמור את המידע במצב עדכני ולהודיע לחברה על כל שינוי בפרטים אלו.

1.5 במקרה של מסירת מידע שקרי או בלתי מדויק, או במקרה של חשד מצד החברה בדבר מסירת מידע שקרי ו/או בלתי מדויק ו/או לא מלא, החברה תבטל את השתתפות הגולש בפעילות.

1.6 הגולשים המעונינים להשתתף בפעילות, ירשמו לאתר/ יכניסו את שם המשתמש והסיסמה הקיימים שלהם (באחריות הגולש לוודא שכל פרטיו מעודכנים במערכת). בנוסף יעשו לייק, יפעלו על פי ההוראות בפוסט, http://bit.ly/BeSafeFace

 

2. תקופת הפעילות

 

2.1 ההשתתפות בפעילות תתאפשר עד ליום ה- 15.04.19 בשעה 20:00. רישום לאחר המועד האמור לא יילקח בחשבון.

2.2 שמות הזוכים יפורסמו הן באתר והן בדף הפייסבוק של האתר עד ה 30.04.19.

 

3. הזכאים להשתתף בפעילות

 

3.1 מי שנרשם לאתר.

3.2 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ומנהלי החברה, יועצי החברה, בני משפחותיהם.

 

4. פרסים

4.1 פרס ראשון מושב בטיחות BeSafe  איזי מודולאר כולל בסיס איזופיקס בשווי 1750 שח. 

פרס שני כיסוי לטאבלט של BeSafe בשווי 260 שח.

פרס שלישי חגורת בטיחות להריון של BeSafe בשווי 180 שח.

הפרסים זמינים לאיסוף באולם התצוגה של היבואן בתיאום מראש במשך חודשיים מיום הודעת הזכייה
 
4.2 הזוכים יהיו מתוך רשימות הנרשמים ממקורות שונים.

4.3 איסוף הפרסים באחריות הזוכה בתוך 30 יום מיום פרסום שמות הזוכים.

4.4 הזכייה בפעילות הנה אישית, בהתאם לפרטים האישיים שנמסרו על ידי הזוכה לחברה ואינה ניתנת להעברה.

4.5 החברה לא תהיה אחראית כלפי מי שלא השתתף בפעילות מכל סיבה שהיא, וכלפי מי שלא אושר כזוכה בפעילות מסיבה כלשהי, לרבות אי מסירת פרטים אישיים מדויקים וכיו"ב.

4.6 יודגש כי לא תשמע כל טענה מצד משתתף בפעילות על אופן ניהול הפעילות, הגינותה ו/או על אי זכייתו בפעילות. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות בנוגע לניהול הפעילות והגינותה ובידיה שיקול הדעת המלא והבלעדי להכריע בכל עניין הקשור לפעילות. לחברה אין כל חובה כלפי משתתפי הפעילות בכל הנוגע לאופן ניהול הפעילות.

4.7 הזכאות לקבלת הפרס הזוכה בפעילות הינה חודש מיום פרסום הודעת הזכייה.

4.8 במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו בתוך התקופה הנקובה מכל סיבה שהיא בהתאם לתנאי פעילות זו, לא יהיה צורך לפצותו, או לשנות את מהות הזכייה. החברה תהיה פטורה בכל מקרה, מכל פיצוי שהוא.

4.9 במידה ויוטל עפ"י דין מס, אגרה ו/או כל תשלום אחר בגין הזכייה, תהיה החברה רשאית להתנות את מסירת הפרס לידי הזוכה בביצוע התשלום המתחייב מכוח הדין.

4.10 משתתף/ת ת/יוכל לזכות בפרס אחד בלבד.

 

5. הודעה לזוכה ופרסום הזכייה

5.1 שם הזוכה בפעילות יפורסם בפורטל ותישלח הודעת מסר אישי במייל שניתן בעת ההרשמה לזוכה.

5.2 היה ובתוך 10 ימי עסקים לא ייצור הזוכה קשר עם הפורטל, תבוטל זכייתו.

 

6. הפרס לזוכה בפעילות

6.1 החברה מצהירה בזאת והמשתתף מסכים לכך כי הפרס לזוכה בפעילות הינו של ספק צד ג', שאינו החברה.

6.2 תנאי השירות ו/או המוצר על כל רכיביהם, כולל האחריות על המוצר ו/או השירות, זמני האספקה וכל עניין אחר הקשור לשירות ו/או למוצר, הינם באחריותו הבלעדית של הספק צד ג' ובשום אופן לא של החברה.

6.3 מובהר בזאת כי לעתים קבלת הפרס מותנית בחתימה על הסכם עם צד ג' – הספק.

 

7. הגבלת אחריות

7.1 המידע והשירותים הזמינים במסגרת האתר (להלן: השירותים") עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השירותים יהיו ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי השירותים או השרת המספק את השירותים יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

7.2 החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים ו/או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

7.3 אתה מסכים באופן מפורש, כי החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים שלך, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידך ובין אם לאו.

7.4אתה מסכים מפורשות כי החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המסרים אשר יועברו באמצעות איזה מהשירותים או המוצרים הכלולים באתר או לפגיעה בכל זכות של אדם כלשהו במסגרת שימוש כאמור.

7.5 החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום מקרה - בקשר עם השימוש במוצרים או השירותים המוצעים באתר או בתכנים הנכללים באתר או בכל אתר קשור ו/או בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירותים המופיעים באתר ובאתרים הקשורים - לכל נזק, ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאותיו או מכל סוג שהוא (לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, בין אם היא חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוחלטת במוצר, ו/או כל חבות אחרת, אף אם החברה ו/או מי מטעמה ידעו ו/או יידעו אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים. סעיף זה יחול בכפוף לאמור בכל דין.

 

 בכל שאלה ו/או הבהרה יש לפנות למערכת האתר בדוא"ל: info@mamy.co.il
למעלה alt
הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
קבלי טיפים והמלצות למייל

עקבי אחרינו