הסכם להעסקת מטפלת - mamy
  • מחשבון הריון
  • מחשבון ביוץ
  • מחשבון משקל

מחשבון לחישוב תאריך לידה

מחשבון הריון יסייע לך להיות מעודכנת בהתקדמות ההריון שלך. כל שעליך לעשות – הכניסי תאריך ווסת אחרון למחשבון הריון וגלי נתונים על ההריון שלך.

תאריך וסת אחרון

מחשבון לשיעור תאריך ביוץ

מחשבון ביוץ יסייע לך לאתר את מועד הביוץ המשוער בהנחה שהמחזור החודשי שלך סדיר.

תאריך וסת אחרון

משך המחזור החודשי (?)

מחשבון הוספת משקל בהריון

מחשבון זה יסייע לך להעריך האם העליה במשקלך במהלך ההריון תקינה וכמה עוד עלייך לעלות במשקל עד הלידה.
גובה (מטרים, לדוגמה - 64.1מטר)
משקל בתחילת ההריון (ק"ג)
משקל נוכחי (ק"ג)
שבוע הריון (בין שבועות 24-21)

  • שם לתינוק
  • מפגשי בוקר
  • mamymail
alt

פירוש נומרולוגי חינם

הקלידו שם פרטי ומיד תקבלו במייל את הניתוח הנומרולוגי של השם שבחרתם.

alt

מפגשי בוקר חינם

כולכן מוזמנות חינם לזמן איכות עם הבייבי בקניונים ברחבי הארץ.

alt

העובר שלך רוצה לדבר איתך

אמא, בואי הרשמי וקבלי ממני העובר שלך מכתב שבועי ובו מידע על ההתפתחות שלי ועוד...


כנסי לעמוד הפייסבוק שלנו לקבלת המלצות ועדכונים

הסכם להעסקת מטפלת

הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
פורסם ב: 02.07.2006

 

אם אתם רוצים להסדיר את תנאי ההעסקה של המטפלת כבר כתחילת עבודתה על מנת להימנע מחיכוכים עתידיים ,לרשותכם הסכם מוכן להעסקת מטפלת. אין לראות בהסכם זה ייעוץ משפטי.

 הסכם להעסקת מטפלת

 

אם אתם רוצים להסדיר את תנאי ההעסקה של המטפלת כבר כתחילת עבודתה על מנת להימנע מחיכוכים עתידיים ,לרשותכם הסכם מוכן להעסקת מטפלת. אין לראות בהסכם זה ייעוץ משפטי.
 

שנערך ונחתם ב____________________  בתאריך____________

בין:

______________ ת.ז.________________  שכתובתה____________________

(להלן: "המעסיק")

לבין:

______________ ת.ז.________________  שכתובתה____________________

(להלן: "המטפלת")

הואיל והמעסיק,לאחר התרשמות אישית וראיון עם המטפלת, מעוניין להעסיק את המטפלת לטיפול בילדיו

והואיל והמטפלת מעוניינת ומסכימה להעסקתה ע"י המעסיק לצורך טיפול בילדיו,

הסכם זה מובא על מנת לפרט את הכללים,התנאים וההסכמות בין הצדדים כדלהלן:

 

תנאי המשרה

 

1.תקופת ההעסקה של המטפלת תהיה מיום חתימת הסכם זה ועד ביטולו ע"י אחד מהצדדים.

 מובהר בזאת כי כל אחד מהצדדים רשאי לבטל הסכם זה לאחר מתן התראה של לפחות שבוע (7)

 מראש לצד השני, בחודש העבודה הראשון. ולאחר מתן התראה של לפחות ארבעה עשר (14) יום

 מראש לצד השני מהחודש השני ואילך.

 במקרה והמעסיק לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת תהיה זכאית המטפלת לפיצוי  

 תמורת הודעה מוקדמת בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת.
 במקרה בו המטפלת לא קיימה את חובת ההודעה המוקדמת,רשאי המעסיק לנכות מכל  

 סכום שיגיע למטפלת סכום השווה לשכר הרגיל שהייתה מקבלת עבור תקופת ההודעה  

 המוקדמת שלא עבדה בה.

 

2.שעות עבודה של המטפלת יהיו כדלהלן:

 

ימים:  _______ עד _______         בשעות:  _____________ ועד_____________

 

3.מקום העבודה יהיה בכתובת ____________________________

 

4.המטפלת תגיע ותחזור בצורה עצמאית למקום העבודה וממנו.

 

הגדרות המשרה

 

5.תפקידיה וחובותיה של המטפלת יהיו כדלהלן:

 

_______________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

שכר ופיצויים

 

6. מחקי את האופציה הלא רלוונטית:

א. המעסיק ישלם למטפלת שכר חודשי בגין עבודתה ע"ס _________ ₪, בתוספת הוצאות נסיעות ע"ס _____ ₪   (להלן: "המשכורת").

ב. המעסיק ישלם למטפלת תשלום קבוע ומוגדר מראש ע"ס_______ ₪ בגין כל שעת עבודה של המטפלת בתוספת הוצאות נסיעות ע"ס______ ₪ לכל יום עבודה.

(להלן: "המשכורת").

 

המשכורת תשולם למטפלת לא יאוחר מהיום העשירי של כל חודש הבא לאחר חודש העבודה האמור

 

7.אם תקופת ההעסקה תהיה קטנה משנה לא יחולו דיני פיצויי פיטורים למטפלת.

והיה ותתמשך תקופת העבודה מעבר לשנה, המעסיק ישלם למטפלת בסיום ההעסקה דמי פיטורין שווי ערך למשכורת של חודש עבודה אחד לכל שנת עבודה.

 

8.אם תקופת ההעסקה תהיה קטנה משנה לא ישולמו למטפלת דמי הבראה.

והיה ותתמשך תקופת העבודה מעבר לשנה, המעסיק ישלם למטפלת בסיום ההעסקה דמי הבראה יחסיים שיחושבו על בסיס של חמישה (5) ימי הבראה לשנה בהתאם לתעריף המקובל בחוק הישראלי.

 

 

9.והיה והמטפלת לא תוכל לעבוד בגין מחלה,ישולם לה 35% משכרה על ידי המעסיק מהיום השני והשלישי של היעדרותה מעבודה, ו 75% מהיום הרביעי להיעדרותה, וזאת בתנאי של הצגת אישור רפואי הרלוונטי לתקופת היעדרותה של המטפלת.

 

10.המטפלת תהיה זכאית ליום חופש אחד בתשלום לכל חודש עבודה (עם אפשרות צבירה לפי בחירתה).  

יובהר כי מימוש ימי חופשה חלים על כל ימות השנה למעט ימי שבתות וחגי ישראל.

למען הסר ספק,אם תממש המטפלת את ימי חופשתה בימי חול המועד,ערבי חג וכדומה (ימי חופשה בימים שאינם ימי שבתון) ייגרעו ימים אלו מסך צבירת ימי החופשה שברשותה.

 

11.המעסיק ישלם את דמי הביטוח הלאומי של המטפלת עפ"י המחויב בחוק (ביטוח לאומי משולם פעמיים בשנה – בחודשי ינואר ויולי, עבור החודשים הקודמים. דמי ביטוח לאומי הנם 7.25% משכר העובדת. ניתן לנכות 2% דמי ביטוח לאומי, ודמי ביטוח בריאות משכר המטפלת)

 

הערות  (רשות)

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 

כל האמור בהסכם זה מובן ומוסכם בין הצדדים.  

 

ולראיה באנו בזאת על החתום:

 

 

 

           ______________                                                     _______________

                  המעסיק                                                                         המטפלת         
למעלה alt
הדפסה altשלח לחבר
מאת
דוא"ל של החבר
קבלי טיפים והמלצות למייל

עקבי אחרינו